German - Polish translator

German
Polish
W przypadku gdy podaż energii elektrycznej nie może być zaspokojona przez podaż, elektrownie z rezerwy zdolności wytwórczych są aktywniejsze w celu zapewnienia wystarczającej ilości energii w krótkim okresie. Również te elektrownie są zazwyczaj nieruchome i są aktywowane tylko w razie potrzeby. Ważnym warunkiem ujęcia w rezerwie zdolności produkcyjnych jest okres krótszy niż 12 godzin, w związku z czym większość elektrowni węglowych nie kwalifikuje się do rezerwy zdolności.

Share your feedback:

CAT tools integration

Let us know if you'd like to use Glosbe Translator in your CAT Tool. Optionally you can leave us your email so we can notify you when the plugin is available.

Technology

Glosbe dictionary

Glosbe dictionary is a pleace where all languages meet. You'll find here translations, sample sentences, pronunciation, images and much more.

Marian is an efficient, free Neural Machine Translation framework written in pure C++ with minimal dependencies.

Many-to-Many multilingual translation model that can translate directly between any pair of 100 languages, by Facebook AI.